Rate this book

Tegen verkiezingen

by David Van Reybrouck
languge
English
genre
publisher
series
Onze representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt dramatisch terug. Daarbij wordt de efficientie van de democratie minder: krachtdadig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker